Ribe

RIBE OD A(mura) DO Š(tuke) - Freshwater Fish

Ihtiologija, riblje vrste, reke, jezera i reviri - Freshwater Fish, River & Lake

subota, 19 oktobar 2013 14:01

Reke i ribe - od izvora do ušća

Najveći broj evropskih reka rađa se na visokim planinama iz spleta planinskih potočića koji se od izvora vrtoglavo strmoglavljuju niz gorske padine. U tom delu svoga toka potoci se zapenušano prelivaju preko stenovitog korita koje je golo bez tragova zametaka ikakvog vodenog rastinja ili algi. Gole stene i kamene gromade preko kojih se valja kristalno čista voda stvara lep prizor, uzorak iskonske čistoće, ali to je za život u vodi vrlo negostoljubivo okruženje, gotovo surovo. Pege u potoku No, na prvi pogled gotovo sterilni vodotok nije sasvim bez života. Tu i tamo, u zaklonu od krupnog kamenja, u “zavetrini”, izraste…
Na svim jezicima ima desetak imena; naša je najbrojnija riba; love je grabljivice, a ljudi tamane - ali je ne jedu?! Da bi neko postao ribolovac mora da ulovi svoju prvu ribu. Najbolji lovci su po nepisanom pravilu počinjali vrapcom, a ribolovci balavcem ili kauglerom (uklijom, bucovom, kederom, beovicom, ili kako se sve već ne zove). Uklija je pobedila bodljikavog glistogutača u disciplini „skidanje ribolovačkog mraka sa očiju“ zahvaljujući, prvenstveno, svojoj masovnosti i sklonosti ka nepotrebnom samopokazivanju. U takmičarskom ribolovu takođe nadmašuje balavca jer se lovi mnogo brže nego što se onaj drugi kljuka olovnom sačmom. Kauglera nije potrebno opisivati…
subota, 19 oktobar 2013 13:43

Amur - Grass Carp (Ctenopharyngodon idella)

Lokalni naziv: beli amur, kinez Maksimalna dužina preko 1 m Maksimalna težina i do 40 kg Navike, stanište, rasprostranjenost: Amur potiče iz istoimene reke, odakle mu i potiče ime, ali nastanjuje i druge velike reke u Kini i Sibiru. U naše vode prenet je iz mađarskih ribnjaka, a odatle se proširio u Dunav i njegove pritoke. Kod nas brzo narasta, jer se za relativno kratko vreme aklimatizovao. Ekonomski je vrlo važna riba, posebno u ribnjacima. Nije konkurent u ishrani šaranu ni ostalim šaranskim vrstama. Hrani se vodenim biljem i to u velikim količinama, pa je namerno unet u neke vode da bi smanjivao…
subota, 19 oktobar 2013 13:39

Bandar - Perch (Perca fluviatilis)

Lokalni nazivi: grgeč, kostreš, Maksimalna dužina 50 cm Maksimalna težina do 2 kg Vreme mresta: od marta do maja Navike, stanište, rasprostranjenost: Bandar živi u manjim jatima, jedino se u zimskom periodu nalazi u većim, a tada se i najviše lovi. Živi samo u Dunavskom i Egejskom slivu u ex-YU. U Dunavskom slivu naseljava isključivo nizinske vode, i to donje tokove reka, plavna područja i mrtvaje. Ne zalazi u prelazni, mrenski region. Životni vek i brzina rasta grgeča umnogome zavise od uslova staništa u kome živi. A može živeti u najrazličitijim staništima: u maloj brzoj reci, u velikoj reci, u bari i dubokom jezeru,…
Lokalni nazivi: velikousti bas, pastrmski grgeč, zelenbać Maksimalna dužina 60 cm Maksimalna težina 10 kg Navike, stanište, rasprostranjenost: Zašto je dobio ime "velikousti" bas jasno je čim ga ugledate, ali se još ne zna zašto mu je prezime i ime pastrmski grgeč, jer iako mu u latinskom nazovu stoji salmonides, on ne pripada salmonidima. Najbliži rođak mu je sunčanica i pripada istoj familiji. Verovatno je prenet greškom iz ribnjaka u Mađarskoj, gde je takođe greškom unet, tako da ga u Vojvodini i Slavoniji ima sve više. Vode sa basom su obrasle gustom podvodnom vegetacijom, lokvanjem, drezgom i različitim vrstama algi. Bas se kreće i zadržava…
Strana 3 od 7

Lajkuj nas na Facebook-u