Ribe

RIBE OD A(mura) DO Š(tuke) - Freshwater Fish

Ihtiologija, riblje vrste, reke, jezera i reviri - Freshwater Fish, River & Lake

Lokalni nazivi: karas, zlatni karaš Maksimalna dužina do 40 cm Maksimalna težina do 2 kg Navike, stanište, rasprostranjenost: Naseljava tihe i tople nizijske vode, mrtvaje, bare, rukavce, ritove, jezera obrasla vodenim biljem, kanale, akumulacije i uopšte vode sa muljevitim i glinovitim dnom. Najviše mu odgovaraju uslovi u kojima živi šaran. Dosta dobro podnosi nedostatak kiseonika u vodi. Sve ga je manje u našim vodama, jer ga potiska došljak - srebrni karaš. Njegova izuzetna izdržljivost omogućava mu da živi i u onim vodama u kojima druge ribe ne mogu. Na primer, moguće ga je naći i u bazenima koji se u toku…
Lokalni nazivi: melez, srebrni karaš, pastak Maksimalna dužina do 35 cm Maksimalna težina do 2 kg Opis i građa: Telo joj je izduženije nego kod karaša. Leđa su joj maslinastosivozelena, bokovi srebrnasti, ponekad sa zelenim ili metalnim prelivima, kadkad i žutim. Peraja su žućkasta ili siva. Rub leđnog peraja savijen je nadole, a krajevi su šiljati. Bokovi i trbuh su srebrnastosjajni. Krljušti su veće nego kod karaša. Usta mala, bez brčića. Dužina joj je do 35 cm.  Navike, stanište, rasprostranjenost: Živi u sporim, plitkim tekućicama, ali se odomaćila i u velikim jezerima i rečnim ušćima. Vrlo je otporna, zimi miruje, ne hraneći se. Ima…
Lokalni nazivi: čiga Maksimalna dužina 1 m Maksimalna težina do 9 kg Vreme mresta: od marta do juna Opis i građa tela: Od ostalih riba iz porodice jesetri (Acipenseridae) kečiga se lako razlikuje po veličini i po izduženom nosu, dugačkim resastim brkovima, bočnim pločicama i dvodelnoj donjoj vilici. Usne su joj ispupčene, gornja je cela a donja rasečena po sredini. Umesto krljušti po telu ima koštane pločice raspoređene u pet redova, od kojih jedan zauzima sredinu leđa, dva su na bokovima i dva na ivici trbuha. Na telu ima 12 do 17 oštrih leđnih pločica, 58 do 70 bočnih i…
petak, 18 oktobar 2013 22:41

Linjak - Tench (Tinca tinca)

Lokalni nazivi: liniš Maksimalna dužina 50 cm Maksimalna težina 3 kg Vreme mresta: maj i jun Navike, stanište, rasprostranjenost: Nažalost, linjaka je u našim vodama sve manje. Stanovnik je stajaćih i sporotekućih voda, bara, jezera, nižih delova reke, mrtvaja, rukavaca. Živi u plitkoj zamućenoj vodi koja sadrži mnogo vodenog bilja te spada u tipične barske ribe. Obično živi na dnu, i ne napušta ga , već po njemu rije tražeći hranu. Linjaku je dovoljna i najmanja količina kiseonika. Ako živi u tekućim vodama bira mesta gde se najviše taloži mulj, jer grabljivice izbegavaju takva mesta. Naseljava naše kao i vode skoro cele Evrope. Najviše…
petak, 18 oktobar 2013 22:26

Lipljen - Grayling (Thymallus thymallus)

Lokalni nazivi: lipljan, lipan, lipen Maksimalna dužina 60 cm Maksimalna težina do 2 kg  Vreme mresta: od kraja marta do sredine maja. Opis i građa: Mušičari ga nazivaju i "grimizni barjaktar" jer se ubraja u najelegantnije i najlepše slatkovodne ribe. Telo mu je vitko, izduženo i pokriveno čvrsto usađenom krljušti. Za razliku od potočne pastrmke, ima neobično veliko i dugačko leđno peraje u obliku zastave metalnoplave boje, sa 3-4 reda krupnih crvenih i ljubičastih pega, i malu glavu s malim, jedva vidljivim, ustima i slabo razvijenim kukastim zubima. Donja peraja su pepeljasta, sa bledo-crvenim i violetnim prelivom na vrhu. Repno peraje je…
Strana 4 od 7

Lajkuj nas na Facebook-u